$result;}} ?> Ban Lãnh đạo
Monday, 23/07/2018 - 07:13|
Chào mừng thầy cô giáo, cán bộ phòng GD&ĐT huyện Trấn Yên
 • Nguyễn Thị Minh Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Bích Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Văn học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Hóa
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Quốc Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977148589
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: